Stoler ikke på Vår Herre

Fruktbøndene Karl-Ove Loen og Ola Rake i Loen lar seg ikke knuge av pessimismen som preger landbruket. De satser begge på frukt, men bruker nye metoder.