Langtidsvarsel: Mer flom, skred og storm

NVE frykter hyppigere flom, jord- og snøskred og skader som følge av kraftig vind de nærmeste tiårene. Nå skal det lages planer for hvordan ekstremværet skal takles.