Trafikkauke både i byen på sjøen

Bergenstrafikken vert berre tettare og tettare. I 2002 auka biltalet gjennom bompengeringen med over 500.000.