Det blir Torgdag likevel

Dårlig økonomi og stramme kommunebudsjetter gir seg utslag på så mange områder. For eksempel spøkte det for den tradisjonsrike Torgdagen, som har samlet bymann og stril i 25 år og fått økonomisk støtte fra Bergens omlandskommuner.