Uten at noen fikk det med seg, satt en av pistolmennene på Flesland midt blant de skadde. – Det er derfor vi øver.

Nødetatene trener sammen på Flesland.

Publisert Publisert

NØYTRALISERT: Den ene av flere gjerningspersoner er her blitt «skutt» av politiet. Politifolkene konstaterer at mannen, i øvingssammenheng, skal regnes som død. Foto: Ørjan Torheim

Skarpe skytelyder og rop om hjelp.

En politikvinne nærmer seg en blodig og såret Securitas-ansatt som ligger i en trapp.

I avgangshallen på gamle Flesland ligger tre personer nede, omgitt av «blod».

– De skyter, sier Securitas-mannen da politikvinnen kommer.

Øver i seks uker

I to uker har nødetatene i Bergen og omegn øvd sammen i den gamle terminalen på Flesland. De øver på såkalt pågående, livstruende vold – eller PLIVO som det heter i kortform.

REDDES: En «skadet» mann blir slept ned trappene i terminal 2, gamle Flesland. Foto: Ørjan Torheim

I øvelsen brukes figuranter til å spille både gjerningspersoner og skadde. Og selvsagt er det kunstig blod både her og der.

Samtreningen skal pågå i fire uker til. Alt av politiets innsatspersonell i driftsenhet Bergen, rundt 400 i tallet, skal få brynt seg på knivstikkende og skytende gjerningspersoner på flyplassen.

Det gjør de i samarbeid med nødetatkolleger fra brannvesenet og helsevesenet.

På hver øvelse er rundt 60 personer med, halvparten fra politiet og cirka 15 fra henholdsvis brann og helse.

Også personell på Flesland, som vektere og Avinor-ansatte, er invitert med.

– Slik samtrening er noe vi ønsker å være med på og legge til rette for. Det bidrar til at også våre ansatte får økt forståelse for hva som skjer under en slik hendelse, sier lufthavndirektør Aslak Sverdrup.

Leder for opplæringsenheten i Vest politidistrikt, Ronny Andre Øvrebotten, sier de har utvidet hva de trener på når PLIVO står på dagsordenen.

FORBEREDELSER: Før øvelsen gjør figurantene seg klare. De spiller både gjerningspersoner og skadde. Foto: Ørjan Torheim

– Trusselbildet er skiftende. Der vi før nesten utelukkende konsentrerte oss om store hendelser og «skyting pågår», kan vi nå like gjerne trene på et scenario der sønnen i huset går rundt og knivstikker de andre i familien.

Øvingstemaene denne gangen begrunner Øvrebotten med trender i Europa. Samtidig er flyplasser en sentral del av infrastrukturen og et sted der mange mennesker samles.

«ENKLE MIDLER»: – Utviklingen går i retning av terror og alvorlig vold utført med enkle midler av enkeltpersoner eller små grupper, sier Ronny Andre Øvrebotten, leder for opplæringsenheten i Vest politidistrikt. Foto: Ørjan Torheim

– Utviklingen går i retning av terror og alvorlig vold utført med enkle midler av enkeltpersoner eller små grupper, sier Øvrebotten.

– Den utviklingen må vi tilpasse oss. Vi trenger ikke alltid de aller beste folkene vi har for å håndtere slike situasjoner. I noen situasjoner kan for eksempel brannfolk gripe inn og nøytralisere en gjerningsperson før politiet kommer.

FIGURANT: Denne Securitas-ansatte mannen var en av mange såkalte figuranter, eller skuespillere, under øvelsen. Han fikk til slutt hjelp og ble evakuert fra det farligste området. Foto: Ørjan Torheim

– Vekke krigeren

Opplæringssjefen i politiet snakker om handlingsplikten som alle i nødetatene har, og hvordan den plikten skjerpes i situasjoner der flere mennesker vil dø om ingen gjør noe.

I en slik situasjon må kravet til forsvarlighet også tones ned.

– Man kan ikke stå og ha kollokviegruppe og kun tenke på egen sikkerhet mens folk blir skutt, sier Øvrebotten.

OVER: Øvelsen er over og det er tid for evaluering. Mannen bakerst, med rød genser, var én av flere gjerningspersoner da det ble trent på innsats mot personer som skjøt rundt seg. Han kom seg inn blant de skadde. Foto: Ørjan Torheim

At etatene forstår hverandres arbeidsmetoder og får trent tett sammen under krevende forhold, er det viktigste med øvelsen, poengterer han.

Samtidig blir det lagt vekt på det mentale.

– Vi fokuserer mye på å vekke krigeren i den enkelte. Å få dem til å tenke over at de i morgen plutselig kan står der, som de første på stedet, mens en person skyter rundt seg midt på Torgallmenningen. Hva gjør de da, når ingen instruktør forteller dem hva de skal gjøre.

OBSERVERER: Instruktør og politimann Jørgen Ommedal følger nøye med på øvelsen. Kjapp innsats er helt avgjørende for å redde liv. Hvert sekund teller. Foto: Ørjan Torheim

I treningen som mediene ble invitert til tirsdag, ble det simulert både knivstikking og skyting på Flesland.

I øvelsen med skyting var det lagt inn et aldri så lite C-moment: En person som lå i skjul for gjerningsmennene i et bøttekott hadde klart å ta bilde av en mistenkt mann med mobilen – og så sendt bildet til politiet.

Det viste seg at personen på bildet satt inne blant de skadde som var blitt evakuert. En gjerningsperson hadde altså lagt fra seg våpenet og gått inn i mengden – og deretter blitt tatt med til samlestedet for skadde.

DEFINERT: De som spiller sårede blir utstyrt med helt spesifikke skader. Skadene skal så behandles av helsepersonellet som er med. Foto: Ørjan Torheim

Det var det ingen som oppdaget.

Men som Øvrebotten sier det:

– Det er derfor vi øver. Neste gang klarer vi kanskje å fange det kjapt opp hvis noe slikt skjer.

Publisert