– Uaktuelt å bruke palmeolje i Bergen

MDG-topp Sondre Båtstrand frykter at målet om et fossilfritt Bergen skal føre til storstilt bruk av regnskogødeleggende palmeolje. Han har ingenting å frykte, svarer klimabyråd Julie Andersland.

Publisert:

GRØNN: – Palmeolje er absolutt ikke et alternativ. Da løser du et klimaproblem ved å skape et nytt, sier Julie Andersland (V). Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Palmeoljeindustrien regnes som en av hovedårsakene til at regnskogen ødelegges i Sørøst-Asia. Opprinnelig skog hogges ned og erstattes med store palmeplantasjer. Fruktene fra trærne presses og ut av det får en palmeolje.

– Indonesia er en versting. Det er der mesteparten av palmeoljen kommer fra, sier Båtstrand.

Krever garanti

Cirka 11.000 km nordvest for Indonesia jobber klimabyråd Julie Andersland med en plan om å gjøre Bergen fossilfri innen 2013. En av utfordringene som må løses er byens 10.000 oljefyrer, samt forbrenningsanlegget i Rådalen.

MDGs gruppeleder i bystyret, Sondre Båtstrand, frykter at en i arbeidet med å få ned klimautslippene, skaper et nytt miljøproblem. Han viser til at byrådet i sitt fremlagte klimabudsjett peker på bioolje som et alternativ til fossil olje i de mange oljefyrene i Bergen.

– Det er positivt at fossil olje fases ut, men bioolje kan bety rasert regnskog. Derfor bør vi vise varsomhet, sier Båtstrand, som i et skriftlig spørsmål til onsdagens bystyremøte ber klimabyråden garantere at Bergen kommune ikke kjøper inn palmeolje.

– Jeg håper de tar det på alvor, at de garanterer at dette ikke skal skje.

BEKYMRET: – Det er positivt at fossil olje fases ut, men når bioolje kan bety rasert regnskog, bør vi vise varsomhet, sier Sondre Båtstrand (MDG). Foto: Tor Høvik

Gir garanti

Klimabyråd Julie Andersland går langt i å gi Båtstrand den garantien han ønsker.

– Vårt mål er at Bergen skal være fossilfri i 2030. Bioolje er imidlertid ikke en del av kommunens strategi for den utfasingen. Det vi har sagt er at det kan være en midlertidig løsning. Men hvis det skal gjøres, så skal den i alle fall ikke være basert på palmeolje, lover byråden.

Spørsmålet er imidlertid hvor enkelt det er å finne alternativer til palmeoljen. Nasjonalt har regjeringen innført et mål om 20 prosent innblanding av biodrivstoff. Det har ført til en voldsom økning i bruken av den miljøødeleggende palmeoljen, skriver NRK.

Les også

Kommentar: Å redde klimaet vil svi

Lite å velge i

Ifølge Regnskogfondet skal bruken av palmeoljediesel i Norge i 2017 ha ført til ødeleggelse av 220 km² regnskog. Det skal tilsvarer halvparten av arealet til Oslo kommune.

– Det er på tide at regjeringen skroter målet om 20 prosent biodrivstoff innen 2020. Vi er allerede oppe i 18 prosent, men vi når målet på grunn av palmeoljen, uttalte nylig Frps fraksjonsleder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Terje Halleland, til NRK.

Han mener det i dag ikke finnes nok alternativer til palmeolje.

– Vi kan ikke bruke milliarder på regnskogbevaring og samtidig rasere regnskog med biodrivstoffsatsingen vår, sier Halleland.

Julie Andersland er imidlertid tydelig:

– Palmeolje er absolutt ikke et alternativ. Da løser du et klimaproblem ved å skape et nytt.

Publisert: