Mistanke råkar heile familien

432 valds- og overgrepssaker der fornærma var under 16 år vart i fjor meldt til politiet i Hordaland. 57 av sakene enda med fellande dom.