Bergenser på teltur skremt av «bjørnebrøl»

Flyktet fra teltet i vill panikk i natt. Kan ha vært ku eller hjort i brunst.