Fremtidens Flesland

Våren 2016 skal Bybanen etter planen komme til Flesland. Samtidig håper Avinor å åpne ny flyplassterminal.

svp://26568
Arne Colliander

— Vi har lagt opp til et tett samspill med Bybanen, sier prosjektdirektør Alf Sognefest ved Bergen lufthavn.

Går alt etter planen, skal Bybanen få en underjordisk endeholdeplass rett under inngangspartiet til det nye terminalbygget. Derfra skal det gå rulletrapper og heis opp til innsjekkingsområdet.

Ti prosent vekst

Bergen lufthavn var prosjektert for 2.8 millioner passasjerer da dagens terminal sto ferdig i 1988. I 2011 var det langt over fem millioner reisende ved flyplassen. Veksten dette ene året var på over ti prosent.

I planene for utvidelse skal all innsjekking foregå i det nye terminalbygget. Dette kommer til å se ut som Gardermoen i miniatyr. Fra dette nye bygget skal alle innenriksflyene gå. Utenlandstrafikken skal gå fra dagens terminal. De to terminalene skal knyttes sammen med en innebygd korridor. Den nye innenlandsterminalen skal bygges slik at den kan utvides ytterligere dersom det blir behov for det på et senere tidspunkt.

Økt tro

I de opprinnelig bybaneplanene så planleggerne for seg at folk som arbeider på Kokstad og Sandsli ville bli den viktigste passasjergruppen når banen blir forlenget fra Lagunen.

— Nå har vi økende tro på at flypassasjerer kommer til å utgjøre en viktig markedsandel for oss når Bybanen kommer til Flesland, sier rådmann Paul M. Nilsen i Hordaland fylkeskommune.

Bybanen vil aldri få likhetstrekk med Flytoget i Oslo. Det kjører i opp mot 130 km/t, mens Bybanens toppfart er ca. 70 km/t. Flytoget er dessuten designet for å ta imot reisende med mye bagasje. Det er ikke dagens bybanevogner. Skyss og fylkeskommunen planlegger derfor å kjøpe inn lengre vogner enn dagens. I midtseksjonen på de nye vognene skal det bli plass til bagasje.

— Det er en nødvendighet dersom vi skal kapre flypassasjerer, sier fylkesrådmann Paul M. Nilsen.

— Legger Bybanen forholdene til rette for reisende med bagasje, kommer den til å få mange flypassasjerer, sier prosjektdirektør Alf Sognefest ved Bergen lufthavn.

Drøyt 40 minutter

Reisetiden mellom sentrum og Flesland blir litt i overkant av 40 minutter. Flybussen tar i dag i underkant av 25 minutter utenom rushtidene.

— Forutsigbar reisetid og pris blir de to viktigste argumentene for at flypassasjerer kommer til å velge Bybanen til og fra Flesland, sier fylkesrådmann Paul M. Nilsen.

Flybussen koster i dag 100 kroner for en voksen, 160 hvis man løser tur/retur-billett. Prisen på Bybanen er 27 kroner. De som har periodekort med Skyss, slipper å betale noe ekstra for å ta Bybanen like til Flesland.

Flybussen vil ikke bli lagt ned når Bybanen kommer til Flesland.

— Det vil fortsatt være behov for en alternativ tilbringertjeneste, ikke minst for dem som ikke bor langs bybanetraseen, sier Paul M. Nilsen.

Plan B

Avinor har også laget en plan B dersom den nye terminalen blir forsinket og ikke kan åpnes samtidig med Bybanen. Da skal Bybanen gå i en sløyfe som passerer inngangen til flyplassen over jorden.

— Men vi håper selvsagt på en totalløsning våren 2016, sier Sognefest.

Prislappen for en komplett utbygging med ny flyplassterminal ligger på rundt to milliarder kroner.

1_4.jpg

svp://26568