Unesco-organ kan godta bybane over Bryggen

...hvis det blir batteridrift.

Publisert Publisert

BYBANE OVER BRYGGEN: Kan styrke verdensarvverdiene ved at gjennomgangstrafikken blir redusert, mener Marie Louise Anker, president i Icomos. ILLUSTRASJON: BERGEN KOMMUNE

  • Pål Andreas Mæland
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

ICOMOS Norge, som er et rådgivende fagorgan for Unesco og Verdensarvkomiteen, har levert sitt høringssvar for tilleggsutredningen for bybanetraseen mot Sandviken.

Ingen ønsket situasjon

Der fremgår det at organisasjonen under tvil kan godta en løsning med bybane over Bryggen, og at ICOMOS ikke ønsker en løsning med tunnel bak Bryggen.

«Primært er ikke bybane over Bryggen en ønsket situasjon for verdenskulturminnet Bryggen. Et alternativ med bane i tunnel vil være usikkert med hensyn til opprinnelige kulturlagene og fundamenteringen av Bryggen og vi kan derfor — ut fra et føre var-prinsipp - ikke anbefale en slik løsning», skriver president i ICOMOS, Marie Louise Anker.

- Ikke vesentlig svekket

Hun fortsetter:

«Sekundært kan vi ikke se at verdensarvverdier blir vesentlig svekket om man velger en løsning der man opprettholder dagens terrengnivå, og en løsning med batterdrift for strekningen. ICOMOS Norge mener også det er et vesentlig forbedringspotensial for å styrke verdensarvverdiene ved å redusere gjennomgangstrafikken over Bryggen og Øvregate.»

Dermed skiller ICOMOS seg litt fra konklusjonen til Riksantikvaren. SomBA.no skrev mandag, står Riksantikvaren fast på at de ikke vil ha Bybanen over Bryggen.

«En bybane over bryggen vil kunne føre til uakseptable konflikter med kulturminner av internasjonal verdi» skriver Riksantikvaren i sitt høringssvar.

Antikvaren har derimot så langt ikke varslet innsigelse mot en slik løsning. Det betyr at politikerne kan trosse rådet derfra.

Bystyret avgjør

Riksantikvaren anbefaler i stedet en lang tunnel helt fra Nonneseter til Sandviken. Det er en løsning som kommunens planavdeling har frarådet.

Torsdag skal fylkesutvalget vedta Hordaland fylkeskommunes høringssvar. Fylkesrådmann Rune Haugsdal anbefaler politikerne å gå for en trasé over Bryggen, fordi den vil bli billigst, enklest å bygge og fange opp flest passasjerer.

Til syvende og siste er det uansett bystyret som avgjør hvor traseen skal gå, med mindre Staten setter ned foten gjennom innsigelser.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Planlegger fremtidens Bryggen

  2. - Bybane over Bryggen er best

  3. På sporet av en bedre byform

  4. Bybanen til Åsane – et klimatiltak?