• BYBANE OVER BRYGGEN: Kan styrke verdensarvverdiene ved at gjennomgangstrafikken blir redusert, mener Marie Louise Anker, president i Icomos. ILLUSTRASJON: BERGEN KOMMUNE

Unesco-organ kan godta bybane over Bryggen

...hvis det blir batteridrift.