• PARKERING: Det skal bli enklere å betale for parkeringen. - Poenget er at det også blir lettere for folk å unngå bot, sier Egil Østvik, daglig leder i Norpark. ARKIVFOTO: RUNE BERENTSEN

Slik slipper du p-bot

Nå skal det bli enklere å unngå p-bot. Parkeringsselskapene jobber med å få på plass flere nye betalingsordninger.