Møter ikke opp

Skjenkebyråden møter ikke opp til møter hvor skjenkesaker avgjøres. Bystyrepolitikere etterlyser dialog.