Bergen blir et av seks regionale oppsettingssteder for Sivilforsvarets mobile forsterkningsenheter. Det betyr at Vestlandet kan ta unna hendelser knyttet til eksempelvis flom, skred og brann mye raskere enn i dag.

— Tidligere har vi måttet vente på spesialutstyr fra Østlandet. Da har stengte veier eller dårlig flyvær til tider vært en utfordring. Nå kan vi i større grad håndtere hendelsene på Vestlandet alene, sier distriktssjef Anne-Margrete Bollmann i Hordaland sivilforsvarsdistrikt.

Trenger pumper

Satsingen knyttes til spesialutstyr og spesialkompetanse ved komplekse hendelser. Beredskapsavdelingen kan også benyttes ved større ulykker eller hendelser knyttet til terror. Bollmann har allerede signalisert et sterkt ønske om flere elektriske lensepumper.

— Under den nylige storflommen merket vi virkelig behovet for det, og vi trenger en kombinasjon av større og mindre slike pumper. Vi håper å få det på plass i den nye beredskapsordningen, sier hun.

Les også:

Pr. i dag har ikke Sivilforsvaret i Hordaland all nødvendig kompetanse til å håndtere alt av spesialutstyr. Derfor blir det behov for å ha mekanikere, elektrikere og folk med fagbrev i styrkene.

Folk vil bidra

En større satsing i Odda er også i gang. Bygden ble sterkt rammet under flommen som herjet.

— I tillegg til ledelsen i Bergen, er det kjempeviktig med lokale, gode ledere og mannskaper som kan håndtere de første kritiske timene før forsterkninger er på plass, sier distriktssjefen.

Les også:

Flommen førte også til et betydelig påtrykk fra privatpersoner som lurer på hvordan de kan være med og hjelpe.

— Det er veldig positivt for oss, men ikke alle er klar over at vi er basert på tjenesteplikt. Alle som vil bidra må derfor si seg villig til å innrulles.