Ender på Rusakutten etter fadderfester

For noen går fadderfesten så galt at de blir innlagt ved Rusakutten. - Vi merker semesterstart i pågangen hos oss, sier leder av Rusakutten.