Allerede i 2011 ble Helse Bergen orientert om at Universitetet i Bergen hadde avdekket flere tvilsomme forhold rundt forvaltningen av forskningsmidler i Innovest, skrev Riksrevisjonen i en rapport som kom for to uker siden.

På samme tid orienterte UiB Kunnskapsdepartementet om disse funnene. Kunnskapsdepartementet varslet så Helse— og omsorgsdepartementet, som deretter besluttet å frata Innovest styringen med forskningsmidlene til de statlige sykehusene.

To år etter

Stener Kvinnsland, administrerende direktør i Helse Bergen, var på det tidspunkt styreleder i Innovest. Styret i Innovest bestilte i 2012 sin egen granskingsrapport. Da den var klar, overlot Kvinnsland styreledervervet til sykehusets finansdirektør, Eivind Hansen.

I februar 2013, to år etter UiB-rapporten om Innovest, besluttet Innovest-styret å rydde opp i forholdene.Nå har Riksrevisjonen gått gjennom Innovest-saken og er kritisk til at det gikk så lang tid fra det første varselet ble gitt, til Helse Bergen tok affære.

"Det har etter Riksrevisjonens vurdering tatt lang tid fra Helse Bergen HF ble varslet om saken i 2011 til endringsaktivitetene overfor Innovest AS kom i gang", heter det i merknaden fra Riksrevisjonen.

— Kunne reagert før

Eivind Hansen mener Riksrevisjonen tar feil, når det slås fast at Helse Bergen ble orientert i 2011.

— Først våren 2012 fikk Helse Bergen en kopi av brev fra UiB til Kunnskapsdepartementet, så det er ikke riktig å si at Helse Bergen ble orientert i 2011, sier Hansen.

Stener Kvinnsland medgir at han som styreleder for Innovest kunne reagert tidligere. Det samme sa han i intervju med BT sommeren 2012.— Det var noen signaler fra sommeren 2011 som vi skulle tatt raskere tak i. Fra sommeren 2012 har vi reagert adekvat og gjort ting på en ordentlig måte, sier han.

Kvinnsland er fornøyd med at departementet nå mener at det er etablert gode rutiner for håndteringen av forskningsmidler i alle fire helseregioner.

— Hele saken er skikkelig gjennomgått med både departementet og Riksrevisjonen og Riksrevisjonen har ikke ytterligere merknader. Vi håper nå å legge dette bak oss, sier Kvinnsland.

- Alvorlig

Både departementet og Helse Vest har gitt uttrykk for at de ser alvorlig på Innovest-saken, går det frem av Riksrevisjonens gjennomgang.

Ifølge Riksrevisjonen ble følgende kritikkverdige forhold avdekket i Innovest:

  • Forskere har hatt egne kontoer, der de har tatt ut lønn uten å orientere sin hovedarbeidsgiver.
  • Penger som sto på forskerkontoer i Innovest, kunne tas ut som lønn når de avsluttet prosjektet eller fikk ny jobb.
  • Forskere har signert utbetalinger til eget firma og i noen tilfeller hevet dobbel lønn.
  • Forskningen har vært utført i sykehusets lokaler og med sykehusets utstyr, uten at sykehuset har hatt gode rutiner for å ta seg betalt.