• FLERE SAKER: Også i Bergen har de opplevd økningen i antall saker etter barneloven. Sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy forteller om en økning på 24 prosent fra 2007 til 2011.

Flere barnetvister havner i retten

Barnefordelingssaker havner stadig oftere i retten. Det er ikke fordi konfliktnivået øker, mener dommerne. Men fordi tilbudet er godt, kanskje for godt.