• I SKUTEVIKEN: Politiet kontrollerte 50 kjøretøy mandag morgen, uten reaksjoner mot noen bilførere. FOTO: PER LINDBERG

Alle fikk kjøre videre