Det verste hospitset?

I Nygårdsgaten ligger hospitset med dårligst rykte.