Gransker politiets behandling av Monika-varsler

Drapsetterforskeren som slo alarm i Monika-saken har fått varslerstatus.

UNDERSØKER: Politimester Geir Gudmundsen har besluttet å undersøke om etterforskeren som varslet i Monika-saken har blitt dårlig behandlet av ledelsen i Hordaland politidistrikt.
  • Christian Nicolaisen
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

Politimester Geir Gudmundsen har besluttet at drapsetterforskeren, som i januar i år ba hordalandspolitiet gjenåpne Monika-saken, skal få rettslig status som varsler.

Det bekrefter politimesteren i en e-post til BT.

Dermed er etterforskeren formelt beskyttet av varslingsreglene i Arbeidsmiljøloven.

— Jeg forventer, og forutsetter, at politimesteren straks iverksetter en gransking, i tråd med hordalandspolitiets egne varslingsrutiner, sier Oslo-advokat Jens-Ove Hagen.

- Fikk negative reaksjoner

Advokat Jens-Ove Hagen.

Han representerer etterforskeren som av mange har fått æren for at Monika-saken ble gjenåpnet, en gjenåpning som foreløpig har medført at en 32 år gammel litauer er siktet for drap.Det var Hagen somi forrige måned krevde at politimesteren formelt ga ham status som varsler.

Varslere skal etter loven ikke utsettes for sanksjoner eller på annen måte negative reaksjoner fra arbeidsgiver.

I et fem sider langt brev til politimesteren har advokaten ifølge VG beskrevet hvordan etterforskeren ved flere anledninger opplevde nettopp negative reaksjoner fra ledelsen i etterkant av varslingen.

Les også

Sjefene i politiet ville ikke høre på varsleren. Da fikk advokat Stig Nilsen en overraskende telefon.

Etterforskeren skal blant annet ha fått beskjed om at han kunne bli avskjediget dersom han varslet eksterne om det han hadde funnet ut.

BT får opplyst at han etter noen uker ble sykmeldt.

Ubehagelig møte

Da han kom tilbake på jobb i mai, ikke lenge etter at det ble kjent i BT at saken var begjært gjenåpnet, skal etterforskeren ha møtt på politiinspektør Sidsel Isachsen.

Hun var den som henla saken som et mulig selvmord i august 2012.

Etterforskeren opplevde møtet med Isachsen som svært ubehagelig. Politiinspektøren skal muntlig ha gjort det tydelig at hun mistenkte ham for å ha lekket informasjon til blant andre pressen, noe han avviste.

Politiinspektør Isachsen har ikke ønsket å kommentere sin rolle i saken. Hun har blant annet vist til at politiets håndtering av Monika-saken nå er under etterforskning av Spesialenheten for politisaker.

Påstander mot visepolitimester

På et møte mellom 30-40 påtalejurister noen måneder senere, skal visepolitimester Gunnar Fløystad ha omtalt etterforskeren i negative ordelag.

Fløystad skal ha beskrevet etterforskeren som «en som blandet seg i ting han ikke hadde noe med å gjøre».

En av møtedeltakerne reagerte på Fløystads oppførsel, og sendte et brev til politimester Geir Gudmundsen i etterkant.

Etterforskeren var selv ikke til stede på møtet. Visepolitimesteren har avvist at han kom med trakasserende bemerkninger.

Forventer habile granskere

Advokat Jens-Ove Hagen ønsker ikke å gå nærmere inn på hvilke episoder eller negative reaksjoner som er omtalt i brevet til politimesteren.

— Poenget er at etterforskeren varslet i januar i år. Fra det tidspunkt er det kontrollerbart hele veien på hvilken måte den overordnede ledelsen har reagert. Den som skal undersøke denne saken vil ha tilstrekkelig med dokumentasjon til å kunne komme til en konklusjon, sier han.

— Jeg forventer at undersøkelsene blir gjennomført av personer som er habile, og som anser seg selv om habile i denne saken, fortsetter Hagen.

- Syns du det er naturlig dersom politimesteren skal være involvert i granskingen av en sak han selv har hatt en rolle i?

— Det kan kanskje være litt utfordrende at han har vært inne i bildet i denne saken. Men: På den annen side er ikke disse undersøkelsene vanskelige å gjennomføre, sier Hagen.

- Hva har vært den største belastningen for etterforskeren i Monika-saken?

— At politiledelsen ikke etterkom hans meget alvorlige og velfunderte krav og ønske om å gjenåpne saken. Det er kun det som har stått i hodet hans hele veien, sier Hagen.

Har varslet Spesialenheten

Politimester Geir Gudmundsen har vært opptatt i møter mandag, men skriver i en e-post til BT at politidistriktets varslingsrutiner «vil bli brukt for å sikre en forsvarlig og systematisk håndtering av varsling om kritikkverdige forhold.»

— Spesialenheten for politisaker har også fått oversendt brevet fra etterforskerens advokat for vurdering opp mot deres vurdering, skriver Gudmundsen videre.

Politimannen ble avvist da han første gang i januar i år slo alarm i Monika-saken. Han ble også advart mot å kontakte andre i saken, og fikk til slutt beskjed om å holde seg unna.

Gudmundsen fikk selv varslerens rapporter i fanget i februar i år, men overlot da saken til visepolitimester Gunnar Fløystad.

—  Det er all grunn til å gi etterforskeren honnør for det arbeidet han har gjort. Hans innsats har vært viktig med tanke på hvorMonika-sakenstår i dag, har politimesteren tidligere sagt til BT.

Nekter straffskyld

Monika-saken ble gjenåpnet i mai, etter en formell begjæring fra avdødes mor.

I dag sitter en 32 år gammel mann varetektsfengslet, siktet for å ha drept Monika Sviglinskaja. Han nekter straffskyld, og har begjært seg løslatt ved to anledninger siden han ble pågrepet i forrige måned.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Politidirektoratet oppretter gruppe for gamle saker

  2. Opprør mot politiledelsen etter Monika-avsløringer

  3. - Trusler om straff og karrierestopp

  4. Anmelder politiet etter at datteren Monika (8) døde

  5. Mener politiet fjernet dokumenter i Monika-saken

  6. Varslet allerede i januar om at 32-åring kunne være drapsmann

  7. Privatetterforsker: Forunderlig at dette kan skje igjen og igjen

  8. - Jeg får ikke ro før jeg får vite hva som skjedde

BT anbefaler

Silje trudde ho var gravid. I staden var det overgangsalderen.

No vil Silje Mæland (46) spreie kunnskap om overgangsalder. – Den er mykje meir enn sveitte og redusert sexlyst.

LES SAKEN