• UNDERSØKER: Politimester Geir Gudmundsen har besluttet å undersøke om etterforskeren som varslet i Monika-saken har blitt dårlig behandlet av ledelsen i Hordaland politidistrikt.

Gransker politiets behandling av Monika-varsler

Drapsetterforskeren som slo alarm i Monika-saken har fått varslerstatus.