Stor nedgang i forbrytelser rundt parken

Rundt Nygårdsparken er kriminaliteten mer enn halvert siden stengningen i august. Men lovbruddene forsvinner ikke, de bare sprer seg utover byen.