• ADVARER: Norsk ornitologisk forening (NOF) fraråder at fiskemåkene jages bort fra hekkestedene sine i Kvassnesstemma før det tilrettelegges for alternative hekkeplasser. FOTO: ERLEND SPURKELAND

- Må ikke jages bort