• KRITISK: Kjersti Toppe er nestleder i helse- og sosialkomiteen på Stortinget. Førstekandidaten på Senterpartiets liste til Stortinget fra Hordaland mener konflikten mellom leder Liv Signe Navarsete og nestleder Ola Borten Moe har vært lammende for partiet. FOTO: Jan M. Lillebø

Mener Borten Moe har lammet partiet