• FRAKT: Sykepleier Camilla Urdal og portør John Arne Misje (t.h.) triller John Egil Nesse ut av Haukeland. Etter fem dager med venting og fasting ble han fraktet til Haraldsplass Diakonale Sykehus, men der ble han anbefalt ikke å operere. - Jeg synes det er litt leit, og forbannet og bortkastet tid, sier han om det. FOTO: EIRIK BREKKE

Over stokk og bein på ortopeden

Ti nye operasjonsstuer skulle løse opp køene på Haukeland, men fra høsten reduseres antall planlagte operasjoner på ortopedisk klinikk for å prioritere akutte pasienter.