• TAKKER FOR STØTTEN: Styreleder for Blå Kors rusklinikk på Askøy, Helge Taranrød, sier han er veldig glad for støtten fra politikerne, blant dem Marita Moltu (KrF).

Kamp om rusklinikk

Bergenspolitikerne ber styret i Helse Vest redde Blå Kors rusklinikk på Askøy. Men det er trolig for sent.