Halte i land førsteplassen

Med hårfin margin vann Ruth Grung (51) kampen om å bli Aps fylkesordførarkandidat i Hordaland.