Byen med de mange planene

Høyhus i Marken, helikopterplattformer på Bryggen, stadion ved Storelungeren og bilfri Danmarks plass. Det har ikke manglet på planer i denne byen.