Endre dro på trefangst

Når treet skal i hus, får man ta alle midler i bruk. Også kabrioleter.