Brannbilene kjørte seg fast

Feilparkerte biler skapte kaos.