Siden 2010 har Dag Over Vareberg og Linn Iren Hodneland Nilsson levert barna i brakkene, som huser den midlertidige Store­tveit barnehage.

Her går det 66 barn, nesten halvparten av dem under tre år. Neste år starter byggingen av en permanent Storetveit barnehage. Spørsmålet er hvor barna skal gå i barnehage i byggeperioden, som er beregnet til halv­annet år.

Dette virker som en skrivebordsløsning

Dag Ove Varberg, leder i Foreldrerådets arbeidsutvalg

Løsningen byrådet har landet på er å sende barna med buss til den midlertidige Ytrebygda barne­hage, frem til nye Storetveit barnehage er ferdig.

Kjøreavstanden blir oppgitt til 11,6 km, noe som beregnes til 20 minutters kjøring.

- Skrivebordsløsning

- Dette virker som en skrivebords­løsning. Du kan tenke deg selv å sende ettåringer i buss hver dag i rushtrafikken. Jeg kan vanskelig se for meg at Harald Victor Hove (byråd for barnehage og skole, red.anm.) som er småbarnsfar selv, ønsker dette, sier leder i Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) i barnehagen, Dag Ove Vareberg.

Han mener det er flere alternative og bedre løsninger.

- Det mest opplagte er å flytte brakkeriggen ned til fotball­banen 30 meter unna. Dette med bussing virker veldig lite gjennom­tenkt, og vi hørte først om forrige uke, sier Vareberg.

FAU sendte sitt første brev til byrådsavdelingen allerede 15. november 2011. Svaret fikk de nesten ett år senere. Da det ble klart at Ytrebygda barnehage var tenkt som midlertidig løsning, tok de igjen kontakt med kommunen.

- Jeg snakket med Hoves daværende politiske rådgiver 26. september. Da hadde kommunen fått telefoner og e-poster fra frustrerte foreldre og arbeidsgivere, som syntes dette var helt uakseptabelt. Da fikk vi fore­speilet at her skulle man utrede alternativer, og så behandle dette politisk, sier Vareberg.

I mellomtiden fikk Hove ny politisk rådgiver, og Ytrebygda var fremdeles valgt som løsning for barna. Byråden sier at det skyldes en helhets­vurdering.

- Vi bygger en del permanente barnehager, og det er mye logistikk som skal gå opp. Ytrebygda er det alternativet vi har landet på, fordi vi ønsker å holde barne­hagegruppen og personal­gruppen samlet, sier Hove.

Erfaring med bussing

Hove sier det er uheldig at saksbehandlingen har foregått i overgangen mellom rådgivere, og at dette ikke er blitt kommunisert til foreldrene.

Mandag skal FAU legge frem sin side av saken i komité for oppvekst i bystyret. Dagen etter skal Vareberg møte byråden og kommunaldirektøren.

- Vi skal se nærmere på om det for eksempel er mulig å flytte brakkeriggen. Det vil uansett være ulemper, men Ytrebygda er den løsningen vi mener gir færrest ulemper, sier Hove.

Han viser til at de tidligere har busset barnehagebarn i forbindelse med vannlekkasje i Lyshovden oppveksttun i Fyllingsdalen og rehabilitering av Ny Krohnborg skole.

- Det praktiske når det gjelder bussing skal vi få på plass. Vi forventer ikke at foreldrene skal kjøre til Ytrebygda selv. Dette er en løsning vi kan stå inne for, og det skal mye til for at vi splitter personalgrupper og barne­grupper, sier Hove.

— Må ta hensyn

Vareberg mener splittelsen vil skje uansett.

- Jeg tror det vil bli veldig ødeleggende for miljøet om Ytrebygda blir vedtatt som avlastningsbarnehage. Buss­alternativet vil tvinge mange foreldre til å søke barna over til andre barnehager.

Foreldreutvalget for barne­hager (FUB) kjenner ikke til at andre kommuner har drevet med bussing av barnehagebarn.

- Foreldreperspektivet må alltid tas hensyn til. De må høres og få anledning til å påvirke utfallet av saken, sier FUB-leder Lena Jensen.

I tillegg mener FUB, med utgangspunkt i prinsippnotatet, at det bør være gode grunner til å busse barn.

- En lang kjøretur i rush­trafikken to ganger daglig, i tillegg til bilturen mellom hjemmet og oppmøteplassen, tviler FUB på er spesielt heldig for barna, sier Jensen.

Foreldre er skeptiske til bussplan

— Vi tviler på at dette er spesielt heldig for barna, sier Foreldreutvalget for barnehager.

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) kjenner ikke til at andre kommuner har drevet med bussing av barnehagebarn, slik byrådet i Bergen planlegger.

— Foreldreperspektivet må alltid tas hensyn til i saker som for eksempel Storetveit. Foreldrene må høres og få anledning til å påvirke saken og utfallet av denne, sier FUB-leder Lena Jensen.

I tillegg mener FUB, med utgangspunkt i prinsippnotatet de har skrevet om bussing, at det bør være gode grunner til å busse barn.

— Barneperspektivet og barnas ståsted må vektlegges. En lang kjøretur i rushtrafikken to ganger daglig, i tillegg til bilturen mellom hjemmet og oppmøteplassen, tviler FUB på er spesielt heldig for barna, sier Jensen.

Det finnes eksempel på barnehager der bussing er en del av det pedagogiske opplegget. FUB nevner at det i København finnes over 60 såkalte «udflytterbørnehaver» med levering på et sentralt sted, og bussing ut av og tilbake til byen. Dette er permanente tilbud, og noe foreldre kan velge blant flere alternative barnehagetilbud.

FUB legger også stor vekt på sikkerheten til barna. «Barneseter til alle, sikkerhetsseler tilpasset barn og hvordan barna leveres av foreldrene og mottas av personalet, bør også være avklart og konkretisert, før en bussordning iverksettes, skriver de i prinsippnotatet.

sandsli storetveit kart.pdf