— Vi finner ikke lenger noen tegn til alvorlig sykdom, sier Eli Hollund, prosjektleder ved Yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland universitetssykehus.

Hollund har sjekket befolkningen i Gulen i to store helseundersøkelser.

Mange var plaget

Året etter eksplosjonen kjente veldig mange seg plaget. I 2008 var det 40- 70 prosent av naboer og ansatte ved Vest Tank som rapporterte om helseproblemer. Mye var stressrelatert. De sov dårlig og fikk flashbacks når det skjedde ulykker andre steder. Noen av dem hadde dessuten nedsatt pustekapasitet, og i enkelte blodprøver fant forskerne spor etter eksplosjonen.

Ni prosent av befolkningen i Sløvåg og 17 prosent av de ansatte har tidligere vært sykmeldt på grunn av disse helseplagene.

I fjor ble befolkningen sjekket på nytt. Da rapporterte færre enn fem prosent om helseplager relatert til Sløvåg-ulykken. Ingen av de undersøkte er lenger sykmeldt på grunn av eksplosjonen. Men ansatte og naboer rapporterer noe mer luftveisplager enn forventet og pusteprøver viser at det er riktig; pustekapasiteten er noe redusert.

I kveld blir resultatene fra helseundersøkelsen presentert på et folkemøte. Der vil rådmannen i Gulen fortelle hva kommunen har lært av Vest Tank-ulykken.

Tar var på prøver

— Hva ble befolkningen i Gulen eksponert for?

— Ulike petroleums- og svovelforbindelser, blant annet. Det siste var opphav til luktplagene i området. Nøyaktig hva de har vært eksponert for vet vi ikke, for våre undersøkelser startet først året etter, sier Hollund.

— Skal folk i Gulen være redd for langtidsvirkningen av eksplosjonen?

— Vi har ingen grunn til å være redd for langtidsskader. Folk i Gulen skal dessuten ha tillit til at vi har masse data om helsen deres og vi oppbevarer blodprøver som ikke er analysert. Får vi ny kunnskap, kan vi hente frem og undersøke disse prøvene, sier Hollund.