Det er snart seks år siden eksplosjonsulykken i Sløvåg i Gulen. Mandag startet det som trolig er siste runde i straffesaken mot tidligere styreleder og eier i selskapet, Trond Emblem (53), og en rådgiver for selskapet.

Da rettssaken startet svarte begge nei på spørsmålet om delvis eller fullstendig straffskyld.

Emblem og rådgiveren er tiltalt for miljøkriminalitet etter at to tanker med giftig avfall eksploderte ved Vest Tanks anlegg i Gulen i Sogn og Fjordane 24. mai 2007. Gass fra anlegget spredte seg i et stort område, og rundt 200 personer fikk langvarige plager, blant annet i form av hodepine og kvalme.

«Skitten» bensin

Tidligere daglig leder i selskapet Jostein Berland (63) er fra før dømt til to års fengsel i den alvorlige miljøkriminalitetsaken.

De tre ble dømt fordi Vest Tank hadde mottatt seks skipslaster med «skitten» bensin og renset den uten å ha tillatelse. Avfallet fra rensingen ble lagret på tanker, og det var etter forsøk på rensing at tankene eksploderte.

70 vitner

Alle de tre dømte anket tingrettsdommen. Gulating lagmannsrett frifant vinteren 2011 rådgiveren, mens dommen mot Berland ble opprettholdt. Emblem ble syk etter at rettssaken hadde begynt, og derfor kommer saken hans opp igjen på nytt nå.

Statsadvokat Tarjei Istad i Økokrim sier til NTB at de vil føre mange av de samme vitnene som i de tidligere sakene. Han understreker at høyesterettsdommen i saken mot Berland vil få betydning i denne saken. Berland ble funnet skyldig i miljøkriminalitet i Høyesterett i januar i fjor.

Saken vil ta seks uker og det er innkalt rundt 70 vitner.