Stanset etter vinglete kjøring

Troldhaugtunnelen stengt etter at sjåfør fikk et illebefinnende.