Trafikkulykke ved bensinstasjon

En bil og en lastebil har kollidert i Straumeveien.