• (1/2)
    SJEKKER: Brannkonstabel Tommy Kristoffersen (t.h) og ressurskoordinator Arne Pettersen i Bergen brannvesen sjekker røykdykkerutstyret etter vask. - Vi trenger en vaskemaskin som kan grovvaske røykdykkerutstyret før det tas inn på stasjonen. I dag henger det for mye skitt igjen på utstyret, sier Kristoffersen. FOTO: Marie Havnen

Slik reduserer de kreftfaren på jobb

På Bergen brannstasjon jobbes det aktivt med å redusere eksponeringen av kreftfremkallende stoffer.