Instanes overrasket mange under bybanehøringen på Rådhuset mandag, der hun talte kommunens fagetat midt imot.

Hun jobber som sykkelansvarlig i Statens Vegvesen, men understreket på høringen at hun stilte som privatperson. Budskapet hennes var at Bybanen bør gå i tunnel fra Peter Motzfeldts gate, fordi det er det beste alternativet for syklister.

— Jeg brenner for at flere skal sykle, og er bekymret for forslagene om å legge Bybanen over Torget, Bryggen og i Sjøgaten, sier Instanes.

- Får knip

Hennes hovedpoeng er at det mange steder langs traseen er for trangt til å få plass både til bane, fotgjengere, busstrasé, perronger og sykkelvei.

— Vi får noen knip flere steder, der det blir veldig trangt. Det gjelder både Torget, ved Rundetårn og ved hopene på Bryggen. Også Sjøgaten er trang mange steder. Jeg er usikker på om man vil klare å prioritere sykkel når de avveiningene skal gjøres, sier hun.

Torget er et av de vanskeligste områdene, der mener Instanes at både uterestauranter og deler av torgflaten kan ryke med dersom det skal komme bane og sykkelvei.

— Derfor er tunnel fra Peter Motzfeldts gate det beste alternativet, sier Instanes.

Hun tror dessuten at Bryggen-alternativet vil gi konflikter mellom buss og bane.

- Late bybanebrukere

At en lang tunnel vil gi dårligere bybanedekning i Sandviken, mener Instanes er uproblematisk.

— De korte reisene bør tas med sykkel eller til fots, ikke med kollektivtrafikk. Det blir dyrt og er dårlig for folkehelsen. Vi ser jo på strekket Kronstad - sentrum at folk heller tar Bybanen enn å gå og sykle. Det var ikke hensikten, sier hun.

— Du mener at Bybanen har gjort folk latere?

— Helt klart. Se på Nygård, for eksempel. Studentene fra ingeniørhøyskolen står og venter på banen mot sentrum i stedet for å gå eller sykle. Hvis vognen er full, venter de heller på neste avgang.

I høringen fikk Instanes støtte fra flere velforeninger og beboere i Sandviken, som mente at Bybanen ikke trenger å betjene bydelen i stor grad.

— Veldig mange av de 12.000 innbyggerne her kan gå eller sykle til sentrum. Dessuten har vi et velfungerende kollektivtilbud fra før, sa for eksempel Anders Haaland, beboer og medlem i Sandviken kulturhistoriske forening.

Forbauset

I byrådets utredning av alternativene heter det av dagløsningen «vil gi gode løsninger for sykling, kollektivreisende og fotgjengere. Det skal legges til rette for sykkelfelt langs banetraséen gjennom hele sentrum». Flere politikere var derfor forbauset over Instanes' uttalelser.

— Det er overraskende, og jeg forstår ikke helt logikken. På Bryggen skal jo banen i tilfelle gå i dagens bilvei, så der er det god plass. Jeg ser at det blir trangt på Torget, men det kan det finnes løsninger på. Kanskje skal sykkeltraseen legges et annet sted gjennom sentrum, sier Tina Åsgård (SV).

Plansjef Mette Svanes var også overrasket.

— Statens vegvesen har sittet i prosjektgruppen, men jeg registrerer at Instanes uttaler seg som privatperson. Uansett tenker jeg at vi ikke kan la sykkeltraseen bestemme hvor Bybanen skal gå. Vi skal uansett klare å lage en god sykkelløsning, sier hun.

Blir vi late av Bybanen? Si din mening i kommentarfeltet!