• (1/2)
    LANDTRASÉAR: Fem ulike ilandføringstraséar for E39 i Os slik Nei til bru over Bjørnafjorden har teikna dei. Stripla liner er tunnel.

Gir ikkje opp brumotstanden

Brumotstandarar har teikna traséar dei ikkje ønskjer.