Dramatisk døgn om U-864

Regjeringen vil heve ubåten ved Fedje likevel