Våpenbeslag på høyden

To menn skulle bare skyte på blink.