- Kan ikke rives

Ole Rakner påstår at det er umulig å gjennomføre deler av rivingsvedtaket i Svartediksveien.