Aksjonerte for bedre byluft

Kortsiktige tiltak er ikke nok, mener Bergen Natur og Ungdom.