Bilbrann i Bjorøytunnelen

Full alarm etter meldinger om bilbrann i undersjøisk tunnel.