Ny sjanse for kompiskjøring

Et enstemmig fylkesting vil ha utredet om kompiskjøring er veien å gå for å redusere biltrafikken inn til Bergen.