Henry «støvsuger» brunsneglene

Da konen kastet saksen i raseri over snegleinvasjonen, tok Henry Helgheim affære.