• TUNGE TAK: Det krev sin mann å handtera opptil 300 leppefiskteiner dagleg. Torfinn Midttveit prøver lukka på ny i strandsona ved Bildøy. FOTO: Roar Christiansen

Gjer gull av liten rovfisk

Luseplaga oppdrettslaks gir gullkanta tider for dei som fangar godt betalt leppefisk. Torfinn Midttveit (68) har eventyrlege fangstar.