— Vi har gjennomført en beredskapsvarsling som en øvelse, hvor vi spurte dem som er på ferie på hvor kort varsel de kan møte. Mange kan møte på ett kvarter, og vi kan ha hundrevis av ekstra personell på sykehuset innen tre timer.

Det sier viseadministrerendedirektør i Helse Bergen, Anne SisselFaugstad.

JERNBANEN: Også i går var beredskapen synlig. På jernbanestasjonen i Bergen hadde politiet væpnet seg.
JO STRAUBE

Hun forteller at langt over halvparten av de ansatte som er på ferie har sagt at de kan stille på jobb, dersom det bli behov for det.Fredag samlet Faugstad den utvidede beredskapsledelsen ved sykehuset til et møte, hvor de gikk gjennom sengekapasitet, operasjonskapasitet, intensivkapasitet og brannskadekapasitet ved sykehuset.

— Dette rapporterer vi inn til Helsedirektoratet to ganger daglig. Det vil vi fortsette med frem til vi får beskjed om noe annet, sier Faugstad.

Sentrale fagpersoner som er på ferie har selv ringt inn til sykehuset og gitt beskjed om at de kommer med en gang, dersom det er bruk for dem.

— Det er en fantastisk innstilling blant helsepersonell. Det skaper en trygghet ved sykehuset, og jeg håper det også kan bidra til å skape trygghet i befolkningen, sier Faugstad.

Bergenspolitiet har leid inn helikopter

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sa på en pressekonferanse i går at trusselbildet mot Norge er uendret.

møtte pressen: - Vi har senket responstiden mer enn noen gang, sa politidirektør Odd Reidar Humlegård da han holdt pressekonferanse om terrortrusselen mot Norge i Oslo i går.
SCANPIX

Dersom trusselbildet tilsier det, vil Norge kunne stenge grensene på kort varsel. Inntil videre må nordmenn være forberedt på å få sjekket legitimasjon ved inn— og utreise fra landet.Politiet i Bergen har de siste to døgnene disponert et privat helikopter, som kan transportere politiets mannskaper. I går stengte de også luftrommet over Bergen sentrum.

— Det er ingen dramatikk i dette, men vi har til vanlig ikke en generell flyforbudssone over Bergen, slik de har i Oslo. Vi ønsker å ha kontroll over luftrommet for å være i forkant, sier stabssjef Gustav Landro i Hordaland politidistrikt.

Både i Hordaland og i Sogn og Fjordane opprettholdes politiets beredskap. Regjeringen har også godkjent at Heimevernet, Kongens garde og Forsvarets spesialstyrker kan kalles inn på kort varsel.

- Kan ta imot mange

I går var situasjonen fortsatt normal ved Haukeland sykehus, og det var ikke ekstra personell på jobb.

Etter at terrortrusselen ble kjent gikk imidlertid ledelsen ut og ba alle avdelinger ved sykehuset repetere sine beredskapsplaner.

— Vi har inne mange sommervikarer. For å være sikre på at alle kjente til rutinene våre, tok vi en ekstra gjennomgang på det, sier Faugstad.Haukeland har landsfunksjon for brannskadede. Det vil si at dersom det skulle skje en terrorhendelse hvor mange blir brannskadet andre steder i landet, vil de etter en akuttmedisinsk vurdering sendes til Haukeland så snart de anses som stabile.

— Vi kan ta imot mange brannskadede. Dersom situasjonen tilsier det, kan vi samarbeide med nærliggende sykehus om intensivkapasiteten vår for å utvide brannskadekapasiteten etter en totalvurdering ved sykehuset, sier Faugstad.

Sykehuset har også en støttefunksjon i forhold til de andre store sykehusene i landet, hvilket blant annet innebærer at de kan ta imot «normale» pasienter dersom andre sykehus trenger å frigjøre kapasitet.

Hurtigrutene ikke mobilisert

Det er ikke bare bevæpnet politi i gatene som gjør terrortrusselen synlig. Siden fredag har kystvaktskipet K/V «Barentshav» patruljert utenfor Bergen.

— Vi har plassert kystvaktskipene nærmere de store byene enn vi ellers gjør, slik at de skal være lettere tilgjengelige dersom det blir bedt om det, sier pressetalsmann for Forsvarssjefen, Eystein Kvarving.

Fra 2005 er MS «Finnmarken» sammen medMS «Midnattsol» forhåndsrekvirert av Forsvaret som hospitalskip. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Stein Lillebo hos Hurtigruten ASA har de ikke fått noen varsling om mobilisering i forbindelse med terrortrusselen.

Veitrafikksentralene er også beredt til å kalle inn mer folk dersom situasjonen skulle tilspisse seg.

— Vi var med på møtet med Politidirektoratet fredag kveld, og er involvert som en stor, statlig aktør med ansvaret for mye infrastruktur, sier pressesjef Kjell Bjørn Vinje hos Vegdirektoratet.

Ved et angrep på norsk jord, vil deres rolle være å stenge veier, lage korridorer for redningspersonell og bistå med evakuering av større områder.

Sannsynligheten for et angrep er ikke høynet siden torsdag.

— Vi har senket responstiden mer enn noen gang. Politinorge går inn i en fase hvor vi må ha søkelyset på utholdenhet, sa politidirektøren i går.