• STADIG TETTERE: Befolkningsvekst, inntektsvekst og globalisering vil gi kraftig økning i trafikken, særlig i storbyene, ifølge transportutredningen. ARKIVFOTO: Vegar Valde

Flere må la bilen stå

Kjøreforbud, høyere bompriser og færre parkeringsplasser blir fremtidens Bergen. Veiene tåler ikke trafikkveksten.