Fant nytt kreftgen

Forskere på Haukeland har funnet en ny type genfeil hos kvinner som kan gi fem ganger økt risiko for eggstokkreft.

Publisert Publisert

Haukeland Universitetssykehus betegner selv funnet som «banebrytende». Søndag ble forskningen lagt frem på Asco, verdens største årlige kreftkonferanse i Chicago.

Funnet kan gi forskerne svar på hvorfor enkelte kvinner er mer utsatt for å få eggstokkreft enn andre. Fra før er det klart at enkelte mutasjoner av et gen som heter BRCA1 kan gi økt risiko for brystkreft hos noen kvinner.

— Det vi har funnet nå er at genets av- og på-knapp i noen tilfeller ikke fungerer. Når den blir stående i av-posisjon, fungerer ikke genet. Og kvinner som har denne feilen har fem ganger økt risiko for eggstokkreft, sier Stian Knappskog, post.doc ved Mohn Kreftforskingslaboratorium ved Haukeland Universitetssykehus.

Fjerne eggstokker?

Det er overlege og professor Per Eystein Lønning som har vært ansvarlig for studien. Han er for øyeblikket i USA for å presentere funnene.

— Vi tror dette vil vekke stor oppsikt, sier Knappskog.

— Hva betyr dette for potensielle pasienter?

— Det kan bidra til å gi oss en bedre oversikt over hvilke kvinner som er i risikosonen for å få eggstokkreft, og hvem som bør få tettere oppfølging, sier Knappskog.

Å gi råd til pasienter i risikosonen er svært vanskelig, sier Knappskog.

— Å ha fem ganger økt risiko for eggstokkreft er så lite at man neppe vil anbefale fjerning av eggstokkene. Men dataene kan settes sammen med annen informasjon for å vurdere pasientens totalrisiko, sier Knappskog.

25 i året

Hvert år er det rundt 25 kvinner som fjerner ett eller begge bryst fordi de har svært stor risiko for å utvikle kreft.

— De fleste av disse fjerner begge brystene og får oppbygging av nye bryst med det samme. I de aller fleste tilfeller blir det anbefalt å fjerne eggstokker først fordi det er en sammenheng mellom arvelig brystkreft og arvelig eggstokkreft, sier avdelingssjef Turid Aas ved seksjon for bryst og endokrin kirurgi på Haukeland Universitetssykehus.

Allerede kjent forskning viser at mutasjoner i BRCA1-genet gir økt risiko for både bryst- og eggstokkreft hos kvinnene som har denne feilen. Genfeilen som nå er funnet påvirker kun risikoen for eggstokkreft. Forskerne skal nå finne ut hva som er risikobildet for kvinner som har begge genfeilene.

Publisert