Her er vanntårnet til 40 prosent av jordas befolkning

Mange av elvene renner gjennom flere land og dette skaper konflikt.